SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Vil du bli like god i din jobb som Martin Ødegaard?

martin oodegaard

Martin Ødegård debuterte mai 2015 som tidenes yngste Real Madrid spiller i La Liga, og som den første nordmannen i klubbens historie. Det mest interessante med debuten er reaksjonen til Martin Ødegaard i etterkant av kampen. Fast bestemt på å utvikle seg og fast bestemt på å nå toppen – har han stadig fokus på utvikling. Grunnen er enkel, han ønsker å forberede seg best mulig til fremtiden. Hva gjør du for å utvikle dine ferdigheter på jobb?

Vi i Scandinavian Technology Institute mener at idrettsprestasjoner er sammenlignbart med hva som skjer på salgsarenaer i Norge hver dag. Selgere hevder de ofte taper salget på grunn av høy pris, mens det i realiteten kan være mangel på god behovsavdekning, rådgivning eller synliggjøring av verdi som er avgjørende for kjøper. Dersom flere selgere og salgsorganisasjoner var bevisste på hvilke prestasjoner som var viktigst for kunden, ville de kunne økt opplevd kvalitet i salgsprosessene og vunnet flere kontrakter. Derfor mener vi at det er sentralt å fortløpende evaluere prestasjonene som skjer i møter med både potensielle og eksisterende kunder.

Kontinuerlig evaluering av prestasjoner gir selgere og salgsledelsen nødvendig og lønnsom kunnskap rundt hvor adferden bør forbedres. Evalueringene styrkes ved at kunder skriver meldinger i kommentarfeltet på undersøkelser, hvor man kan avdekke nyttig informasjon til salgsprosessen. Et eksempel er kommentaren: «Du burde closet meg i første møte!»

Resultatet av dette vil blant annet være:

  • Økt kundetilgang og lojalitet
  • Økt selvinnsikt gjennom bevisstgjøring av styrker og svakheter
  • Økt motivasjon gjennom forsterket mestringsfølelse i salgsorganisasjonen
  • Økt kvalitet på interne oppfølgingssamtaler, 1-1-samtaler, med mulighet for individuell situasjonstilpasset salgsledelse basert på konkrete tilbakemelding fra kunder

Det sentrale spørsmålet er hvor mye ville hitraten økt dersom du var klar over hva kunden anser som det viktigste i din prestasjon?

Vi er alle avhengige av tilbakemeldinger for å forbedre våre prestasjoner. En viktig forutsetning for prestasjonsutvikling er tilgang på korrekt og nyttig informasjon som følges tett opp av nærmeste leder.

 

Hvilken verdi ville det hatt for din organisasjon å få innblikk i kundens oppfatning om deres prestasjoner og dermed gå fra å anta til faktisk å vite?

Scandinavian Technology Institute

Skrevet av: Scandinavian Technology Institute

Scandinavian Technology Institute (STI), tidligere Euro Business School, ble etablert i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter å realisere sitt fulle potensiale – ved hjelp av eksisterende ressurser. Vi utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.