E-læring

Viktige suksesskriterier for digitale læringsprosesser

Skrevet av Scandinavian Technology Institute 12/03/2018

Det er ingen grunn til bekymring om du opplever å være litt bakpå i den digitale utviklingen av læringsprosesser. Med gode plattformer og solide samarbeidspartnere vil du ha den støtte og hjelp du trenger for å komme i gang og være underveis. Start enkelt og du vil gjøre nyttige erfaringer for videre utvikling mot stor suksess. Digitale plattformer skaper implementeringskraft og optimaliserer læringsprosesser. Du vil få mer ut av dine kompetanseprogrammer og utviklingsprosesser når disse er støttet av en hensiktsmessig digital plattform med relevant innhold.

 

Noen av gevinstene av digitale kompetanseprogrammer:

 1. Fleksibelt; lær der du er og når du har tid, rom og motivasjon for læring.
 2. Tidseffektivt; mindre fravær og reising (lavere kostnader til å erstatte fravær og reiser).
 3. Kostnadseffektivt; sprer kompetanse til flere, og til en lavere kostnad. Høyere ROI.
 4. Flere kan enklere delta og være en del av et fagmiljø. Underbygger læringskultur.

Din superbonus av gevinstene over er at dine selgere og medarbeidere leverer bedre kundeopplevelser. Fornøyde kunder blir ofte lojale kunder. Det gir grunnlag for langsiktig vekst og lønnsomhet.

 

Sjekk ut STI Progress, vår nye e-læringsportal

 
 

Tre ofte opplevde barrierer innen læringsprosesser

 

Vurderer du og din virksomhet mulighetene som digitalisering gir innenfor læringsprosesser? Å være bevisst de største barrierene og de viktigste suksesskriteriene kan være nyttig å ta inn i diskusjoner og forarbeider.

Tre ofte opplevde barrierer er:

 1. Opplevd mangel på tid, energi, ressurser og digital kompetanse hos brukere og ledere kan skape motstand.
 2. Toppledelsens forståelse for at implementering krever tid, planlegging og koster penger.

Kulturelle barrierer ift holdninger, vilje og nysgjerrighet for læring og manglende læringsglede.

 

Viktige suksesskriterier for digitale læringsprosesser:

 • Forankring i ledelse og holdninger.
 • Sikre organisering og motivasjon for bruk.
 • Etabler en kompetanseplan som setter erfaring i kontekst.
 • Følg sunne pedagogiske prinsipper og ha bevissthet rundt nytte og verdi.
 • Finn riktig kombinasjon mellom e-læring og andre aktiviteter, sikre balanse mellom tidsbruk og tilretteleggelse for diskusjonsfora.
 • Informasjon til alle – skape forståelse for hvorfor, hva, når og hvordan.
 • Implementeringsplanen er det viktigste av det viktige for å sikre gjennomføring.

Eierskap i organisasjonen skaper du best ved å sikre involvering i innledende diskusjoner og arbeider. Disse diskusjonene og hensiktsmessige aktiviteter organiseres ofte i et forprosjekt. Forprosjekter er normalt avgjørende for å optimalisere læringsprosessene.

Mange vil mye og gjerne for mye på en gang. Det blir viktig å gjøre kloke prioriteringer og legge gode planer.

 

Det er svært viktig å ikke undervurdere behovet for oppfølging i implementeringsprosessen. Skal du lykkes, kreves det tid, dedikasjon og oppfølging. Du vil derfor trenge en konkret og koordinert implementeringsplan.

Andre tips for vellykket implementering:

 • Plasser positive forventninger til en enklere arbeidshverdag.
 • Førsteinntrykk er viktig. Søk enkel pålogging, lett å forstå og virker fra dag en.
 • Læringsaktivitetene må oppleves som motiverende, gjerne støttet av en god `look & feel` opplevelse.
 • Kombiner e-læringsaktiviteter med andre opplæringsaktiviteter.
 • Tilrettelegg arbeidsplassen som treningsarena – skap tid og rom for dialog og diskusjon.
 • Anerkjenne og feire suksesser underveis.

Hva er konsekvensene om din virksomhet ikke følger utviklingen og utnytter mulighetene som digitalisering gir i kompetanse- og læringsprosesser?

 
 
Opplæring - skap resultatene du ønsker! E-læring

Opplæring - skap resultatene du ønsker!

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen E-læring

Slik tilrettelegger du for læring i organisasjonen

Spaced Learning- Nye læremetoder øker innlæring av kunnskap! E-læring

Spaced Learning- Nye læremetoder øker innlæring av kunnskap!