SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Vet du hvilke innovasjonstrender som kommer til å prege næringslivet i fremtiden?

Frokostmøte-Innovasjonstrender-1

Med endringer som en konstant del av våre rammebetingelser blir innovasjon næringslivets viktigste virkemiddel i dag og i fremtiden.

Nåtiden er allerede forbi. Du kan kun forberede deg på fremtiden.

Innovasjon har eksistert i all tid, og i det siste har fokuset på nyskapning økt betraktelig. I Euro Business School har vi samlet noen av innovasjonstrendene vi mener vil ha betydning for hvordan kundene velger og kjøper tjenester – og dermed også selskapets resultater. Vi tror det er få bransjer som vil være uberørt denne utviklingen innen innovasjon.

Det er ikke lenge siden selskaper beveget seg fra å hente innovasjonskraft internt til åpen innovasjon hvor man lar innovasjon strømme fra utsiden av selskapets kjerneområder. Denne trenden vil fortsette å vokse i årene som kommer, og kan komme til å viske ut flere skiller mellom bransjer slik vi kjenner de i dag.

Samfunnsnyttig innovasjon – i kvantesprang

En annen trend som vokser frem er det som kalles Quantum Innovation. Dette innebærer at selskapets visjon, identitet og ambisjoner gjenspeiler et utpreget ønske om å gjøre store sprang – kvantesprang – for å forandre det etablerte til markant bedre resultat i det globale samfunnet. Teslas ambisjon er å gjøre elektrisk mobilitet til allemannseie – og dermed redusere verdens avhengighet til fossilt brensel. Paradigmeskiftet som følger denne typen innovasjoner innebærer et kvantesprang så stort at det sjelden passer med nåværende forretningsmodeller og organisasjonsstrukturer, og er disruptiv for hele næringen den stammer fra.
Begrepet disruptiv innovasjon ble introdusert av Clayton Christensen i 1995.

Innovasjon fra Øst til Vest

Globalisering er årsaken til at det ikke lenger er enveiskjøring fra vest til øst i verden. Østens tilnærming til innovasjon innebærer ofte høyere grad av miljø- og bærekraftighet på bakgrunn av at tilgang til kapital, arbeidskraft og naturressurser er lavere enn i vestlige land.
Det er mange signaler som tyder på at etablerte bransjesannheter vil bli visket ut i løpet av noen år som følge av at ny teknologi introduseres og nye brukermønster etableres hos kundene.

I Scandinavian Technology Institute er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder. Vi tror at bedriftene som lykkes i fremtiden i all hovedsak er bedrifter som gir kunden økt verdi.
Det er en strategisk beslutning om en ønsker å leve i nåtiden – eller fremtiden. Safe is risky – risky is safe. Nåtiden er allerede forbi. Vi kan kun forberede oss på fremtiden.

 
 
Nancy Fandler Brodin

Skrevet av: Nancy Fandler Brodin

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.