SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Stor vekst tross nedgang i markedet

kre-blogg1

Norengros Kjosavik har skapt solide resultater ved å fokusere på kritiske prestasjonsindikatorer (KPI) og tilpasse sin lederstil til den enkelte ansatte. I 2015 nådde de en vekst på 44 millioner i en region som er sterkt preget av nedgang i norsk oljesektor. Les om hvordan Norengros Kjosavik har nådd resultatene og hvordan de satte fokus på utvikling.

Det har vært betydelige endringer i markedet på slutten av 2014 og hele 2015. Nedbemanning og kostnadskutt i oljesektoren har spredd seg til flere bransjer. Salgssjefen Kåre Sele Krogedal har sammen med sine ansatte skapt utrolige resultater i et tøft marked, og fremhever utvikling og trening som nøkkelen til veksten, kombinert med nysatsinger innen helserelaterte produkter.

  • Vi kjente igjen signalene i 2014 fra 2008, der vi opplevde lignende tilstander som dagens situasjon. Det var viktig for oss å være bedre rustet og få flere ben å stå på, og derfor valgte vi å satse på utvikling av alle ansatte, forteller Krogedal.

Salgs- og ledertreningen har bidratt til økt effektivitet og gjort alle ansatte mer trygge på egne ferdigheter. Dette har igjen resultert i mer fornøyde kunder.

Suksessformel for utvikling av ansatte

Selv om de har nådd meget gode resultater de siste årene, startet Norengros Kjosavik med å kartlegge sitt forbedringspotensial. Deretter satte de klare og realistiske mål på forbedringsområder som var viktig for kundene. Målene ble kommunisert internt, og i samråd med ledelsen og ansatte fastlagt for å skape eierskap internt i bedriften. Avslutningsvis valgte de å investere tid og ressurser i utviklingen av ansatte og ledere.

  • Vi ønsket å investere i kompetanseutvikling for selgerne, og søkte eksternt bidrag for å hjelpe oss i utviklingen. Valget falt på Euro Business School ved Per Christian Lunde. Euro Business School utfordret oss på konkrete områder for forbedring, som vi ved god oppfølging har oppnådd fantastiske resultater på i 2015 samtidig som vi har fått gode leder- og selgerverktøy for videre vekst, forteller Krogedal.
  

Norengros Kjosavik evaluerer sine konsulenter basert på 24 KPI`er som fastsettes årlig. Det hjelper bedriften å holde seg skjerpet, samtidig som de har mulighet til å gjøre endringer basert på fortløpende tilbakemeldinger fra kunder og ansatte.

Fortløpende tilbakemelding   

Å holde fokus på målene underveis og få fortløpende tilbakemeldinger fra kunder er avgjørende. Mange bedrifter bruker mye tid på KPI`er, for så å lage en rapport i slutten av året. Faren ved det er at ansatte og ledere ikke får muligheten til å forbedre seg underveis, ikke klarer å engasjere seg og at det er vanskelig å måle fortløpende forbedringer.

  • KPI’er må følges opp hele veien. Alle ansatte får månedlige tilbakemeldinger på deres arbeid, både det som har vært positivt og deres forbedringsområder. Kundene gir oss hyppige tilbakemeldinger på kjøpsopplevelsen. I tillegg gjennomfører vi anonyme undersøkelser blant våre ansatte for å ytterligere forbedre våre utviklingsprogram, forteller Krogedal.

Målinger og undersøkelser hjelper Nornengros med å kunne identifisere områder med klare forbedringspotensial og gjennom analyse avdekke hvilke områder som sterkest påvirker de økonomiske resultatene.

Scandinavian Technology Institute

Skrevet av: Scandinavian Technology Institute

Scandinavian Technology Institute (STI), tidligere Euro Business School, ble etablert i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter å realisere sitt fulle potensiale – ved hjelp av eksisterende ressurser. Vi utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.