SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Slik motiverer du dine selgere

leif-sti norway

En kjent utfordring: Salgsorganisasjoner har høy gjennomtrekk. Man må derfor bruke verdifull tid som ledere på å lære opp nye, istedenfor å motivere og lede de som er der. Hvordan skal man komme ut av denne evige runddansen? Vi gir deg seks konkrete råd for hvordan du kan motivere og utvikle dine selgere.

En undersøkelse gjennomført for www.SalesPal.no svarer 40 prosent av selgerne at salgslederen ikke bruk nok tid til å jobbe med motivasjonen hos salgskorpset.

Høyt gjennomtrekk

Det er ingen hemmelighet at salgsavdelinger har høyere gjennomtrekk enn andre avdelinger i bedriften. Salgsavdelinger med høy gjennomtrekk påvirker flere faktorer enn kun salgsresultatene. Høyt gjennomtrekk fører til dårligere arbeidsmiljø i avdelingen og mindre kompetanse blant selgerne. Dårligere arbeidsmiljø vil føre til at folk ikke trives, har lite kjennskap til hverandre og ikke ønsker å samarbeide. Selgerne vil ha mindre kompetanse ved at det er lite fokus på utvikling for de beste selgerne og mye fokus på å få de nye selgerne til å levere. Per Christian Lunde, som er partner i Scandinavian Technology Institute oppfordrer salgsledelsen til å ha større fokus på sine medarbeidere.

Noe av det viktigste er at salgslederen forstår ledelse som målrettet innflytelse. Salgslederen må forstå viktigheten av de arenaene han eller hun har for å klare å prestere gjennom sine medarbeidere, forteller Lunde.

Kjenn dine selgere!

Fallgruven hos salgsledelsen er som oftest er at de er for administrative eller for operative. Dette fører til at selgerne enten føler at salgsledelsen ikke kjenner selgernes hverdag eller at de ikke blir fulgt opp i stor nok grad.

Selgere er som folk flest. Nemlig helt forskjellige. De motiveres og trigges av forskjellige ting. Noen motiveres av større ansvar, noen ønsker tettere oppfølgning og noen ønsker større belønning, utdyper Lunde.

Konsekvensen av å ikke kjenne sine selgere er at salgslederen trykker på feil knapper, og ikke klarer å motivere dem til å oppnå bedre resultater.

Seks råd for å motivere dine selgere

  • Toveis kommunikasjon med dine selgere. Fortell om dine forventninger til selgeren, og be om tilbakemelding på forventningene. Bli enige om forventningene.
  • Utfordre selgerne på det de synes er spennende. Kartlegg fokusområder til hver enkelt, og ha en klar strategi for veien videre.
  • Kartlegg deres ambisjoner for utvikling. Fortell selgerne hva som skal til for å oppnå deres ambisjoner.
  • Gi fleksibilitet i jobben. Noen trenger fleksibilitet for å bli kreative, mens andre trenger tettere oppfølgning.
  • Skap en delingskultur blant selgerne. Del de gode historiene.
  • Sett deres arbeid i en større kontekst. Vis dem betydningen av deres arbeid. Hvordan påvirker deres arbeid selskapet måned for måned?

Om Undersøkelsen

Undersøkelsen er utført av SurveyMonkey for www.SalesPal.no blant et utvalg av selgere i Norge. Utvalget består av 100 selgere, hvorav 78 prosent er menn og 23 prosent kvinner.

Scandinavian Technology Institute

Skrevet av: Scandinavian Technology Institute

Scandinavian Technology Institute (STI), tidligere Euro Business School, ble etablert i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter å realisere sitt fulle potensiale – ved hjelp av eksisterende ressurser. Vi utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.