Ledelse

Slik kan ledere være «Tett på»

Skrevet av Scandinavian Technology Institute 02/09/2016

Hvordan få tid til ledelse? Med en enkel og god metodikk som «Tett på» skaper operative ledere resultater gjennom sine medarbeidere.

7 av 10 ledere i salgsorganisasjoner har tidligere vært selger i samme organisasjon. Å ta over som leder i et miljø med likemenn er ikke nødvendigvis så enkelt, og mange ledere fortsetter derfor å være den beste selgeren uten å ta lederrollen. Dette får konsekvenser for resultatene. Vår erfaring er at det ikke står på vilje eller ønske om å lykkes som leder, men at man mangler trygghet og struktur for å komme i gang.

Hverdagen tar en

Et kjent problem for de fleste operative ledere er at hverdagen er hektisk. Ofte er lederen selv ute i kundemøter, samtidig som man også skal styre teamet. I tillegg kommer rapportering og administrasjon. Salgsmøter blir ofte dårlig planlagt, og en-til-en-samtaler handler mest om resultater – altså historiske ting som man ikke får gjort noe med.

Dette gir liten verdi og motivasjon til medarbeideren som skal prestere. I en travel hverdag er det å ha en klar metodikk for hvordan man kan bruke tiden effektivt, gull verdt. Å vite hvordan man skal få det beste ut av hver enkelt på en involverende måte, sparer tid og skaper trygghet for lederen. Vi kaller denne metodikken «Tett på».

«Tett på» – en enkel metodikk der ledere skaper resultater

Å skape resultater er et felles ansvar leder og medarbeider har. Det krever derfor involvering, dialog og samarbeid. Ikke minst må man sørge for å skape en fruktbar arena, hvor han kan enes om veien videre. Det er her metodikken «Tett på» kommer inn. Når både leder og medarbeider er forberedt vet hva som forventes, er sjansen stor for at tiden brukes effektivt, og at det settes gode resultater.

«Tett på» inneholder følgende punkter:

  • Observasjon – fakta rundt dagens situasjon
  • Refleksjon – Identifisere utviklingspotensial
  • Mål – definere konkrete mål innenfor definerte områder
  • Forpliktelse – etablere lønnsomme tiltak for leder og medarbeider
  • Motivasjon – Inspirere og motivere til måloppnåelse

Ledere som tar lederrollen lykkes bedre

En god leder som skaper gode arenaer for coaching og oppfølging, oppnår ikke bare bedre resultater, men bidrar også til medarbeidertilfredshet. I en relativt tøff salgsbransje er dette uvurderlig. Selgere som skaper resultater, trives. Selgere som trives, skaper resultater.

Vår erfaring er at struktur og metodikk ofte er det som skal til for å oppnå gode resultater gjennom andre. La dine ledere få de beste forutsetningene for å lykkes.

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor? Ledelse

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Per Christian Lunde
Per Christian Lunde 13/03/2020
En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft Ledelse Salgsutvikling Strategi

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Ronny Kiss
Ronny Kiss 13/01/2020
Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi? Ledelse Innovasjon Strategi

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?