Innovasjon

Kundeopplevelser er selskapets nye valuta

Skrevet av Nancy Fandler Brodin 21/10/2019

87% av alle forbrukere kjøper produktet hvis selskapet engasjerer seg i et samfunnsproblem de selv bryr seg om. Samtidig oppga 76 % at de ville slutte å kjøpe produktet dersom selskapet støtter en sak som strider mot forbrukernes egne verdier. 

 

Forbrukerne viser i dag et sterkere samfunnsengasjement. En undersøkelse gjennomført av Cone Communications har avdekket at 87% ville kjøpe et produkt dersom selskapet engasjerer seg i et samfunnsproblem de selv bryr seg om.

Forbrukernes holdninger er i endring og bærer preg av et sterkere engasjement til globale utfordringer enn tidligere. Men på hvilken måte er dette annerledes enn før? Og er dette til hinder for ditt selskap eller byr det på nye muligheter? 

 

Sosiale medier og mobiltelefonen gjør det enklere å engasjere seg

Sosiale medier og den til enhver tid tilgjengelige mobiltelefonen har gjort det enklere å engasjere seg i små og store saker. Informasjon blir spredt i raskere tempo og oppleves mer relevant for hver enkelt på grunn av algoritmer som fyller feed’en vår med mer av det vi klikker på.

Sosiale medier er en arena for både privatpersoner og bedrifter. Den unge tusenårsgenerasjonen (Millennials) er opptatt av å bidra positivt til samfunnsutfordringer som miljø, bærekraft, etikk og fattigdomsbekjempelse. Tusenårsgenerasjonen oppsøker aktivt sakene de engasjerer seg i, og bruker sosiale medier som kanal for å dele informasjon og kommentarer. Dagens unge er svært bevisst sine egne verdier og tar dette med seg i rollene som forbruker og arbeidstaker.

Cone Communications publiserte i mai 2017 en undersøkelse som avdekket at 87 % ville kjøpe et produkt hvis selskapet engasjerer seg i et samfunnsproblem de selv bryr seg om.
Likeledes oppga 76 % av deltakerne i undersøkelsen at de ville slutte å kjøpe et produkt hvis de fant ut at selskapet støtter en sak som strider mot deres egne verdier.


Omtale på nett har større rekkevidde enn tidligere

Positiv omtale av et produkt eller en tjeneste på nettet har i dag stor betydning og lengre rekkevidde enn tidligere. Tidligere kunne selskaper relativt enkelt slippe unna med en blankpusset fasade, sterke merkevarenavn og en velfungerende kommunikasjonsstrategi.

I dag er det ikke like enkelt å «jukse». Med internett som utømmelig kilde til informasjon kan virksomheter som bedyrer sitt samfunnsengasjement lettere bli avslørt om det viser seg å være tomme ord. Dette påvirker våre beslutningsgrunnlag når vi velger hva vi skal kjøpe og ikke kjøpe. Når sosiale medier er innen rekkevidde ved få tastetrykk er det lettere at engasjement tar fyr på godt og ondt.

Det å ta aktivt stilling til hva virksomheten står for og dermed også være konsekvent på hva den ikke støtter, er etter min erfaring sterkt undervurdert som konkurransefortrinn blant norske virksomheter.

Kundeopplevelser som bidrar positivt til globale utfordringer mobiliserer innflytelsesrike, kjøpesterke målgrupper.

Samfunnsengasjement skaper kundeopplevelser

Samfunnsengasjement skaper kundeopplevelser. Spørsmålet er om selskapet er oppmerksom på det, eller lar omdømmet vokse vilt. En aktiv posisjon som imøtekommer forbrukernes forsterkede engasjement i globale samfunnsutfordringer vil være lønnsom for virksomheten så vel som jordkloden hvis den er basert på ekte interesse og handlekraft.

Samfunnsengasjement bidrar til å sette verdi på virksomhetens viktigste valuta i dag og i fremtiden. Verdien av kundeopplevelser som bidrar positivt i samfunnet.

Kundeopplevelser er i vår tid virksomhetens nye valuta

  • Hvordan står det til med «valutakursen» i ditt selskap?
  • Hva baseres svaret på? Fakta, antakelser eller kollektiv synsing? Eller kanskje en blanding av alle tre?
  • Hva er konsekvensen av å ikke vite hvordan kundene egentlig opplever ditt selskap som leverandør eller samarbeidspartner?
  • Hvor stor er sannsynligheten for at valutakursen vil stige ytterligere?

En del virksomheter har gode svar på hvordan samfunnsengasjement kan skape ytterligere verdi. Min erfaring er likevel at de fleste ikke er bevisst det som etter alt å dømme byr på store forretningsmuligheter som sikrer morgendagens arbeidsplasser og verdiskapning.

Det kan naturligvis hende jeg tar feil. At virksomheten ikke trenger endre noe eller innovere for å skape vekst de nærmeste årene. Eller det kan være sant en stund. Helt til det er for sent og nye aktører med høy «valutakurs» har erobret kundene.

Når alt kommer til alt er innovasjon avhengig av rett tid. Innovasjonsprosesser tar tid, derfor er det viktig å starte tidlig nok og treffe markedet når kunden og mulighetenes tid er moden.

Fremtiden tilhører den som planlegger for den i dag. Ta kontakt – vi setter din bedrift i gang og i stand til å møte fremtiden på rett måte.

  • Vi bistår i å utforme en strategi som sikrer selskapet langsiktig posisjon
  • Vi avdekker hvilke muligheter selskapet har i dag som kan skape potensielle nye inntektskilder i fremtiden
  • Vi skreddersyr en startpakke for strategi og innovasjon slik at prosessen starter på rett måte
  • Endring er ikke en destinasjon. Vi utvikler prosesser som mobiliserer engasjement fremfor motstand i organisasjonen.
 

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi? Ledelse Innovasjon Strategi

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?

5 trender som vil prege norske selskaper i 2018 Ledelse Innovasjon

5 trender som vil prege norske selskaper i 2018