SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Kritisk å måle prestasjonerPrestasjonene til bedriften påvirker mulighetene til å sikre nye kunder eller mersalg på eksisterende kunder. Ledere som har full oversikt over det faktiske prestasjonsnivået og variasjonene innad i virksomheten har bedre forutsetninger for å skape vekst i fremtiden.

 

I et kundeforhold inntrer en rekke hendelser som hver og en påvirker den totale oppfatning av deg som leverandør. Dette kan være planlagte eller uforutsette hendelser. Innhold og omfang av disse har du kanskje god kontroll på, men i hvilken grad kjenner du til kundens oppfatning i det som har skjedd?

Har du kontroll på kundereisen?

Selv om du har oversikt over omfang, innhold, frekvens og resultat av disse hendelsene, vil disse være gjenstand for en subjektiv oppfatning fra én eller begge parter. Det kommer ikke nødvendigvis frem i tradisjonell kundeoppfølging. Hvordan kundene opplever at prestasjonene varierer kan i beste fall føre lange og lønnsomme kundeforhold. Dessverre er det også slik at kundenes oppfatning kan føre til det motsatte – at du mister kunder. Dersom du har tilgang til kundens mening fortløpende vil du være i stand til å løfte prestasjoner knyttet til disse hendelsene.

Hvordan utvikler du organisasjonen?

For å utvikle må man vite hvor man står. Det er viktig å identifisere områder med klare forbedringspotensial og gjennom analyse avdekke hvilke områder som sterkest påvirker de økonomiske resultatene dine. På disse områdene kan du iverksette trening og oppfølging basert på beste praksis. Det er klokt å starte med det som gir best effekt. Slik klarer man å holde fokus i starten.

Skap resultater gjennom kundemålinger

Kontinuerlig måling av prestasjoner gir ledelsen nødvendig og lønnsom kunnskap rundt hvor adferden bør forbedres. Les noen av fordelene ved fortløpende målinger:

  • Økt kundetilgang og lojalitet
  • Økt selvinnsikt gjennom bevisstgjøring av styrker og svakheter
  • Økt motivasjon gjennom forsterket mestringsfølelse i bedriften
  • Økt kvalitet på interne oppfølgingssamtaler, 1-1-samtaler, med mulighet for individuell situasjonstilpasset ledelse basert på konkrete tilbakemelding fra kunder

Vi er alle avhengige av tilbakemeldinger for å forbedre våre prestasjoner. Hvilken verdi ville det hatt for din organisasjon å få innblikk i kundens oppfatning om deres prestasjoner og dermed gå fra å anta til faktisk å vite?

Gratis første møte. Ta kontakt og vi hjelper deg med strategivalg, bransjeutfordringer og salgsledelse

 
Scandinavian Technology Institute

Skrevet av: Scandinavian Technology Institute

Scandinavian Technology Institute (STI), tidligere Euro Business School, ble etablert i 1988 med en klar misjon; å hjelpe virksomheter å realisere sitt fulle potensiale – ved hjelp av eksisterende ressurser. Vi utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring.