SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Innovasjon – Endring er ikke en destinasjon

innovasjon-endring-er-ikke-en-destinasjon

Vi lever i en verden der endringer er det eneste som er konstant. Å ha lagt en endringsprosess bak seg betyr ikke at du kan lene deg tilbake å håpe på det beste. Endring er ikke en destinasjon. I likhet med at håp ikke er en strategi.

World Economic Forum henviser til at vi i dag befinner oss i starten av den 4. industrielle revolusjon. Den 4. industrielle revolusjon antas å viske ut skiller mellom menneske og maskin ved økt automatisering og sømløse overganger mellom virtuell og fysisk virkelighet. Samtidig anslår World Economic Forum at 40% av verdens 500 største selskaper ikke lenger vil eksistere om 10 år. Det er ingen grunn til å tro at norsk næringsliv ikke vil oppleve sin del av denne utviklingen.

 

Sømløse nettbutikker skaper et digitaliseringspress

I dag orienterer vi oss i større grad på nettet og utfører flere kjøp med mobilen enn for kun kort tid siden. Vi har som forbrukere etablert nye brukermønster på nettet som skaper forventninger til hvordan vi søker informasjon, handler og kjøper tjenester i den formelle rollen vi har på jobben. Dette er et tydelig signal på at kundeopplevelser og sømløse nettbutikker skaper et digitaliseringspress som vil påvirke næringslivet i tiden fremover. Noen selskaper vil synke som en stein i overgangen til digitale arbeidsprosesser og tjenestetilbud – andre vil flyte. Nettbutikkene i Norge kan vise til eventyrlig 50 % omsetningsøkning over de tre siste årene. Det er særlig salg av mat, møbler og spesialisert vareutvalg som bidrar til netthandelsveksten.

De fleste handler på nett fordi det er enkelt og sparer tid

Tidligere handlet man på nettet for å spare penger og gjøre gunstige kupp. Nå handler de fleste av oss på nettet fordi det er enkelt og fordi vi sparer tid. Den alltid tilgjengelige mobiltelefonen er en av de viktigste driverne til at nordmenns elektroniske handel i år vil øke med 16 prosent og runde 90 milliarder kroner, ifølge rapporten Norsk E-handel som er utarbeidet av nettbetalingsselskapet DIBS. I dag handler 48 % av nordmenn via mobil eller nettbrett – en økning på 26 %. Sammenlignet med 2013 – kun fire år tilbake i tid – er økningen i handel med mobil og nettbrett eventyrlige 140 %. Statistikken gir tydelige signaler om at mobiloptimalisering av nettbutikker er et kritisk – og kanskje sårbart – punkt for å bli nye godt av nordmenns nye netthandelsvaner.

Dagligvarebransjen merker en markant endring

Faktorene som avgjør vinn eller forsvinn vil sannsynligvis henge sammen med andre faktorer enn vi kjenner til i dag. Dagligvarebransjen er en av bransjene som merker en markant endring ettersom netthandelen øker – og de vil mest sannsynlig ikke være de eneste. Spørsmålet er hva en velger å gjøre med det – og hvor raskt en klarer å snu seg. Vår erfaring tilsier at dette handler om ledelse – i dobbel forstand.

Hva blir selskapets fremtidige hovedinntekt?

Det er et spørsmål ledelsen i virksomheten må besvare – for deretter å omsette ord til handling. Det er et spørsmål som angir om selskapet velger å ta grep i dag for å sikre selskapet en ledende posisjon også i fremtiden. Hva som blir selskapets fremtidige hovedinntekt er krevende å avdekke. Det eneste som er sikkert er at faktorene som avgjør vinn eller forsvinn sannsynligvis vil henge sammen med andre forhold enn vi er vant med og kjenner til i dag.

Endringer er det eneste som er konstant

Endringer er ikke en destinasjon. Endringer er det eneste som er konstant. Det er det eneste som ikke endrer seg – fordi endring er en forutsetning for utvikling. Vi kan derimot påvirke hvordan vi håndterer det – og hvordan vi skal ruste organisasjonen til å takle det på beste måte.


Vente eller handle?

Når endringer i dag er en fast del av de nye rammebetingelsene for verdiskapende virksomheter –hva er den beste strategien? Vente eller handle? Uansett hva som viser seg å være rett for din virksomhet, er det smart å basere avgjørelsen på grundig innsikt og fakta, fremfor løse antakelser. Det forutsetter naturligvis at en vet hva «grundig innsikt» er for din virksomhet – til enhver tid. For også det endrer seg. Raskere enn de fleste er seg bevisst.

Nancy Fandler Brodin

Skrevet av: Nancy Fandler Brodin

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.