SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Innovasjon – Fremtidens markedsleder skapes allerede i dag

innovasjon-fremtidens-markedsleder-skapes-allerede-i-dag

At alt i samfunnet rundt oss er i endring, er ingen nyhet i seg selv. Det eneste som er nytt er hvor raskt endringene kommer. Det utløser et behov for å tenke annerledes, utvikle nye produkter og tjenester som tilfredsstiller dagens behov. Ok. Hørt det før – men hvorfor skal vi egentlig innovere?

Endringer skjer nå mye fortere på grunn av de nye digitale mulighetene

Endringstakten har økt gradvis over tid, og de senere årene har hastigheten økt dramatisk på grunn av de nye digitale mulighetene som utløses etter hvert som ny teknologi blir tilgjengelig. Nye produkter og tjenester introduseres på markedet hyppigere enn før. Mange av tjenestene vil direkte eller indirekte konkurrere med etablerte inntektsstrømmer i virksomheter innen de fleste bransjer og bidra til ytterligere bransjeglidning slik vi har sett eksempler på innen bank, forsikring, transport, varehandel mm. Som konsekvens vil dette dramatisk redusere tiden et markedsledende selskap kan forvente å beholde sin posisjon. Et godt eksempel på dette er faktum at 40 % av selskapene som i 1999 var oppført på Forbes’ Fortune 500-list ikke lenger var med ti år senere. Selv om eksemplet er hentet fra 1999, er dette faktum fremdeles relevant i dag. World Economic Forum har anslått 40 % av selskapene vi i dag anser som de 500 største, sterkeste og mest innovative ikke lenger vil eksistere om 10 år.

 
Må ha vilje og evne til å satse på det neste store i bransjen

Selv om dette knapt kan kalles oppløftende i seg selv, er det flere måter å tolke budskapet på.
Enten kan dette sette i sving forsvarsmekanismer i organisasjonen, i frykt for å miste posisjon som markedsleder. En slik strategi vil mest sannsynlig virke mot sin hensikt ved at den fører til usikkerhet, stagnasjon og risikovegring. Om en velger å møte fremtiden med denne innstillingen er det relevant å nevne kjente eksempler i samme åndedrag: Kodak. Nokia. Blockbuster.
Alle disse var markedsledere i mange år, hvis strategi synes å ha vært «forsvare festningen» – fremfor «vilje og evne til å satse» på det som viste seg å bli det neste store i deres bransje. Digitalkamera. Smarttelefon. Strømmetjenester.

«In a world that’s changing really quickly, the only strategy that is
guaranteed to fail is not taking risks.»

Mark Zuckerberg, CEO & founder, Facebook


Nyskapning er en mulighet til å innta eller beholde posisjon som markedsleder

Markedsledende selskaper kan ikke forvente å beholde sin posisjon like lenge som vi kunne før. Det vil si de kan være markedsleder i lang tid – men sannsynligheten krymper ved mangel på målrettet nyskapning. Nyskapning gir etablerte selskaper en sjanse til å holde tritt med utviklingen og fornye seg i takt med behov og forventninger. Teknologiske fremskritt skaper et mulighetsrom for små og mellomstore selskaper som ikke har en markedsledende posisjon i dag. Det er ikke lenger den store som vinner over den lille aktøren. I dag er det den raske som vinner over den trege.  Innovasjon og målrettet nyskapning er ett av nøkkelordene i denne sammenheng, og mange synes å ha erkjent nettopp dette.

Kun et fåtall tar steget fra teori til praksis

Innovasjon er et populært tema. Søkeordet «innovation» får mer enn 500 mill. treff på Google, og over 120 000 treff i nettbokhandelen Amazon. Likevel er det min erfaring at kun et fåtall tar steget fra teori til praksis – starter og gjennomfører en innovasjonsprosess for å finne morgendagens levebrød, den neste store inntektsstrømmen som beviser selskapets relevans og leder an inn i fremtiden.

Nancy Fandler Brodin

Skrevet av: Nancy Fandler Brodin

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.