SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Innovasjon – fra teori til strategi

shutterstock_261214457

Teknologiske fremskritt fører til en raskere utviklingstakt i samfunnet rundt oss – og på verdensbasis. Med endringer som en konstant del av våre rammebetingelser blir innovasjon næringslivets viktigste virkemiddel i dag og i fremtiden.

Innovasjon har eksistert i all tid, og i det siste har fokuset på nyskapning økt betraktelig. I STI, tidligere Euro Business School, har vi samlet noen utviklingstrekk innen innovasjon som vi ser kan ha betydning for hvordan kundene velger og kjøper tjenester i fremtiden – og dermed også selskapets resultater.

Åpen innovasjon – teoretisk begrep eller forretningsstrategi?

Hva er årsaken til at innovasjonsprosesser holdes lukket og adskilt fra øvrige deler av selskapet? Hva er konsekvensen av å overlate nyskapning til kun noen utvalgte personer – som i tillegg utstyres med taushetsplikt? Endringsvegring og intern motstand ved omstilling er ofte en konsekvens av manglende informasjon, eierskap og forståelse for hva endringen vil innebære for den enkelte. Åpen innovasjon innebærer implementering av en forretningsstrategi og selskapskultur som engasjerer hele selskapet til å generere nye idéer – både fra egne rekker og eksterne bidragsytere. Flere selskaper ser verdien av sterkere kollektiv involvering. Likevel kreves strategisk forankring og høy lederkompetanse for å lykkes med å gå fra ord til handling. Kjernetankegangen og verdiene bak åpen innovasjon vil fortsette å vokse i årene som kommer, og kan komme til å viske ut flere skiller mellom bransjer slik vi kjenner de i dag.

Business er blitt samfunnsnyttig – og samfunnsnytte er blitt business.

Hvorfor blir stadig flere bedrifter aktive samfunnsaktører? På hvilken måte kan det påvirke din bransje? «Quantum Innovation» omtales som samfunnsnyttig innovasjon – i kvantesprang. Dette innebærer at selskapet har store ambisjoner om å markant forandre det etablerte på en måte som gir positive effekter i det globale samfunnet, og hele selskapets visjon og identitet er bygget omkring dette. Teslas ambisjon er å gjøre elektrisk mobilitet til allemannseie – og dermed redusere verdens avhengighet til fossilt brensel. Paradigmeskiftet som følger denne typen innovasjoner innebærer et kvantesprang så stort at det sjelden passer med nåværende forretningsmodeller og organisasjonsstrukturer, og er disruptiv for hele næringen den stammer fra.

Det er flere signaler som tyder på at etablerte bransjesannheter vil bli visket ut i løpet av noen år som følge av at ny teknologi introduseres og nye brukermønster etableres hos kundene. Når produkter og tjenester er tilgjengelig ved kun få tastetrykk til enhver tid, er kundens valgmuligheter uendelige. Hvordan kan selskaper sikre at tjenestene de tilbyr oppleves attraktive for kunden – når rammebetingelsene til stadighet endres?

I STI er vi opptatt av å skape verdi for våre kunder. Vi tror at bedriftene som lykkes i fremtiden i all hovedsak er bedrifter som gir kunden økt verdi. Fremtidens bedrifter er selskaper som både ønsker og evner å ta skrittet fra innovasjon som teoretisk begrep til å bli en integrert del av den overordnede selskapsstrategien.

Gratis første møte. Ta kontakt og vi hjelper deg med strategivalg, bransjeutfordringer og salgsledelse

Nancy Fandler Brodin

Skrevet av: Nancy Fandler Brodin

Nancy er strategisk rådgiver til toppledere og ledergrupper. Hun er spesialist innen strategi og innovasjon. Hennes mål er å skape konkurransekraft ved å bidra til å løse vår tids globale samfunnsutfordringer.