Salgsutvikling

Hvorfor ser ikke butikkledere verdien i personalmøter?

Skrevet av Scandinavian Technology Institute 18/05/2017

Dette spørsmålet stiller jeg meg ofte; Hvorfor gjør de ikke det? Det er så mange ting du kan oppnå ved å avholde et personalmøte. Min påstand er at mange butikkledere undervurderer verdien i personalmøter.

Handelsnæringen opplever at det stilles større krav til kjøpsopplevelsen nå enn tidligere, fordi kundene kommer mer forberedt inn i butikken, og kan kjøpe tilsvarende varer på nett. Det er derfor viktig for butikkledere å gjennomføre personalmøter med sine medarbeidere for å skape de gode og unike handleopplevelsene. Personalmøter skaper en arena for:

 • Informasjonsdeling – som vel er det de aller fleste bruker personalmøtet til.
 • Kulturbygging
 • Teambuilding
 • Trening og utvikling av dine ansatte – her ligger det verdi!

Gode handleopplevelser øker kundetilfredshet

I mai 2016 gjennomførte STI Norway, tidligere Euro Business School, og Kitch’n en kundeundersøkelse blant handlende kunder. Kundene mottok en sms eller en e-post ti minutter etter kjøpsopplevelsen, og i løpet av to uker samlet vi inn over 500 svar. Undersøkelsen viste at det er spesielt tre faktorer som øker kundetilfredsheten og ambassadørgraden:

 1. At kunden blir ønsket velkommen.
 2. At det tas initiativ overfor kunden.
 3. At kunden blir anbefalt andre produkter/mersalg av naturlig tilbehør.

Lær mer om kundeundersøkelser.

Hvordan gå fra info-møte til treningsmøte?

Vår erfaring er at butikklederen ikke vet helt hvor man skal starte, ikke tar seg tid eller ikke ser verdien i slike møter. Tradisjonelt så kaller mange inn til et personalmøte når man har så mye man skulle informert om at det godt kan kombineres med en sosial happening. På denne måten blir personalmøtet et nødvendig onde for å skape en mulighet for noe sosialt. Min erfaring er at ved å gjøre personalmøtet om til et treningsmøte med en tydelig agenda for hvilke områder det er vi skal ha fokus på i kommende periode, skapes det rammebetingelser for at personalmøtet faktisk blir en verdifull arena.

 

5 tips til personalmøter som skaper merverdi til din bedrift og dine medarbeidere

 1. Sett opp personalmøte i kalenderen på et fast tidspunkt hver måned (hver annen måned, hvert kvartal) slik at det blir forutsigbart og forventet. Sett opp en fast agenda for personalmøte slik at alle vet gangen i møtet. En slik agenda kan være:
  Tema: Dine forundersøkelser – fakta som har resultert i hvilket fokusområde du har bestemt for kommende periode.
  Diskusjon: Deling av erfaringer, forslag til forbedringer, hva er status i vår butikk? etc.
  Tiltak og oppfølging: Hva skal den enkelte medarbeider gjøre og hvordan skal det følges opp?
  Mål og feiring: (Husk på å si: NÅR vi NÅR målet. Og ikke hvis)

 2. Fastsett ett område du tenker det er verdifullt å trene på. Bruk kundeundersøkelser, resultater fra Mystery Shopping, bransjeundersøkelser, eller lignende og avgrens til ett fokusområde i kundemøtet eller salgsprosessen i din butikk. Eksempler på dette kan være periodevis fokus på mersalg, konvertering eller velkomst.

 3. Nå som du har fastsatt hva dere skal trene på, pass på at du involverer alle i hvordan dere skal trene. En god måte å gjøre dette på er TND: Tenk, Noter og Del. Det vil si at du lar alle først tenke på hva de selv kan gjøre bedre eller annerledes, for deretter notere det ned og til slutt dele det med resten.

 4. Bli enig om hvordan dine medarbeidere ønsker at du skal følge dem opp.

 5. Sett alltid opp hva målet skal være, noe enkelt og målbart. Når dere skal nå målet og ikke minst hvordan det skal feires når dere når målet. Med enkle grep kan du som leder gjøre personalmøter motiverende og engasjerende. Og hvis dere knytter tiltak og oppfølging opp mot en enda bedre kundeopplevelse, er det i tillegg verdiskapende. 
Tre steg med innsikt som gir lønnsomhet og styrker selskapet Salgsutvikling Lønnsomhet

Tre steg med innsikt som gir lønnsomhet og styrker selskapet

Christian Kielland
Christian Kielland 13/12/2021
CRM er viktig. Men bare når du bruker det riktig. Salgsutvikling CRM

CRM er viktig. Men bare når du bruker det riktig.

Per Christian Lunde
Per Christian Lunde 15/11/2021
Vekstdagen 2021: - Oppdagelse er bedre enn oppdragelse Salgsutvikling Rådgivende verdisalg Vekstdagen

Vekstdagen 2021: - Oppdagelse er bedre enn oppdragelse

Jakob Berthelsen
Jakob Berthelsen 27/10/2021