Digital markedsføring

Hvordan bruke sosiale medier i din B2B-kommunikasjon? 5 tips for å komme i gang

Skrevet av Anas Yemlahi 16/03/2020

De fleste virksomheter i Norge er tilstede på sosiale medier (SoMe) og har et mer eller mindre klart forhold til sin digitale opptreden. Noen har utarbeidet en SoMe-strategi og jobber iherdig med å nå målgruppen i flere kanaler, mens andre følger en mer halvhjertet fremgangsmåte og «poster litt på Facebook».

Har du tatt et bevisst valg og vet du hva du ønsker å oppnå med din digitale kommunikasjon?

 

Hvilke muligheter gir sosiale medier deg for å nå din målgruppe?

SoMe er et medium som gir deg en unik mulighet til å kommunisere direkte med målgruppen din. I motsetning til for eksempel nyhetsbrev eller nettstedet ditt, kan du her få direkte respons fra målgruppen din. Dessuten er SoMe en menneskelig og personlig kanal som lar deg tilpasse selskapets tone-of-voicen slik at du treffer målgruppen på rett sted i kundereisen.

SoMe gir deg muligheten til å oppnå en stor rekkevidde for det budskapet du ønsker å nå ut med og samtidig spesifisere målgruppen svært detaljert. Du kan for eksempel segmentere på demografi (kjønn, alder), geografi, atferd eller interesser. Når du i tillegg til å dele innhold også betaler for å annonsere for det, vil du kunne oppnå betydelig større synlighet for merkevaren din og etterhvert bygge opp en plass i folks bevissthet og dermed bygge din merkevare.

 

Hvordan kommer du i gang? Her deler vi 5 tips det kan være lurt å reflektere over for å sikre at din SoMe-satsing blir helhetlig og treffer din målgruppe.

 

5 kriterier for å lykkes i din sosiale mediasatsing

 

1.Kjenn verdien av det du selger

Før du går i gang med å kommunisere med målgruppen din i sosiale medier, anbefaler jeg deg å sette deg inn i bedriftens kommunikasjonsstrategi på et helt grunnleggende nivå: hvem er dere? Hva er formålet deres? Hva er verdien av det dere selger? Hvorfor skal en potensiell ny kunde velge nettopp dere? Det lønner seg å bruke tid på innsikt og definere en tydelig posisjonering i markedet før du velger en kommunikasjonsstrategi. Når dere har et bevisst forhold til dette og kjenner verdien av det dere leverer, vil dere skape en mye mer troverdig kommunikasjon i deres SoMe-kanaler.

 

2. Kjenn din målgruppe

All målrettet kommunikasjon handler om å kjenne din målgruppe, du må vite hvor de er i kundereisen, og hva de er interessert i. Dette forutsetter selvfølgelig at man faktisk vet hvem målgruppen din er.

For å få et detaljert bilde, anbefaler vi å definere såkalte personas, altså en fiktiv, men realistisk beskrivelse av en typisk kunde. En persona vil kunne svare på essensielle spørsmål som for eksempel hvilket behov denne personen har, alder, jobbtittel, utdannelse, bosted og interesser.
Når du først har definert en slik persona, har du et mye bedre utgangspunkt for å treffe målgruppen som er interessert i det du har å fortelle.

 

Når du har testet én persona i noen uker, bør du analysere om du faktisk treffer riktig. Hvilke potensielle kunder er det som faktisk tar kontakt med deg? Likner disse personene på definerte persona?

New call-to-action

3.Definer målet med kommunikasjonen og lag en innholdsplan

Å bruke sosiale medier på en strategisk måte, gir en fantastisk mulighet til å engasjere eksisterende kunder og skape oppmerksomhet hos nye potensielle kunder.

 

For å få en troverdig tilstedeværelse i digitale kanaler, bør den være forankret i den overordnede bedriftsstrategien, samt være i tråd med selskapets visjon. Med utgangspunkt i bedriftens overordnede strategi, kan du definere en kommunikasjonsstrategi og innholdsplan som inneholder en tidsplan for publisering i organiske og betalte medier.

 

For å lykkes i sosiale medier er det avgjørende å publisere innhold regelmessig. Her kan en innholdsplan være et nyttig verktøy. Denne hjelper deg å holde oversikt over aktiviteter og tidsfrister, samtidig som du sikrer en rød tråd i kommunikasjonen.

 

Kontinuerlig bruk av sosiale medier gir deg muligheten til å bygge tillit og over tid bygge en ekspertstatus innenfor ditt fagområde, som igjen er en viktig forutsetning for å lykkes med digital markedsføring.

 

4. Velg de rette kanalene

I dag står vi ovenfor en mengde sosiale mediekanaler som alle har svært ulike formål og publikum. I 2019 var de mest brukte kanalene i Norge: Facebook, Snapchat og Instagram. I andelen av befolkningen som er innom daglig er det hele 68% innom Facebook og 47% innom Facebook Messenger. På LinkedIn er det kun 4% i Norge som bruker daglig, samtidig viser kanalen seg å ha høyest konverteringsrate.

 

Dette er dog bare gjennomsnittstall for Norge. Hvilke kanaler som passer bedriften din best, avhenger av deres bedriftsstrategi. For å hjelpe deg litt på vei, forklarer jeg i korte trekk hvilket forretningsformål noen av kanalene som regel har:

 

Facebook

Selv om Facebook har vært gjennom mange endringer de siste årene, er det fortsatt den største SoMe-kanalen med 2,38 milliarder aktive brukere.

 

Plattformen startet som et studentnettverk, men har de siste årene blitt mer og mer interessant for en eldre målgruppe. Så hvorfor er Facebook fortsatt relevant for markedsførere?

For det første så er det helt gratis å komme i gang med en Facebook side, og så legge ut innlegg der. Slik kan du starte å bygge et forhold til kundene dine uten at det koster deg noe i første omgang. For det andre kan du promotere innhold via Facebook Ads. Facebooks annonseverøktøy gir deg nyanserte teknikker for å treffe en spesifikk målgruppe, og det tilbyr verdifulle analyseverktøy. Videre kan du benytte deg av ulike målrettinger for annonseringen, som for eksempel nettsidetrafikk eller video views.

Det er med andre ord fortsatt en god idé å være tilstede på Facebook i 2020. Spesielt fra B2B perspektivet og med tanke på at målgruppen er noe eldre enn det det var før, så er det større sannsynlighet for å treffe beslutningstakere her.

 

Instagram

Instagram ble lansert i 2010 som en plattform for bildedeling. Kanalen kan blant annet brukes til å selge (shoppable posts) ved å linke til produkter i innlegg. Instagram er óg en utmerket kanal til å vise et mer uformelt bilde av organisasjonen og fronte dere som en attraktiv arbeidsgiver. Med tanke på at målgruppen er noe yngre enn på Facebook, så vil mange sjekke ut selskapets Instagramkanal for å se om de passer inn i bedriftens arbeidskultur.

 

LinkedIn

LinkedIn har over én million norske brukere, og mange er innom ukentlig. Plattformen har i motsetning til FB og Instagram et tydelig fokus på profesjonell nettverksbygging, rekruttering og deling av faglig innhold. Derfor egner kanalen seg utmerket til å treffe beslutningstakere med budskapet ditt. Med tanke på det høye bedrifts- og bransjefokuset er det ikke overraskende at LinkedIn faktisk genererer tre ganger flere leads enn Twitter og Facebook.

Så hvis målet ditt er å selge til andre bedrifter (B2B), så er LinkedIn en utmerket kanal som bør inngå i kommunikasjonsstrategien din.

 

5. Hvordan engasjere dine kollegaer i sosiale medier?

Sosiale medier egner seg godt til å visualisere «hvordan det er å jobbe hos dere», altså abeidskulturen, hverdagen, samt de ansatte i bedriften. Instagram er en fin kanal for employer branding, altså markedsføring av dine ansatte. Din plan for hvordan du skal skape oppmerksomhet, lojalitet og engasjement må springe ut fra din virksomhet, kultur og historie. Da vil du ha gode forutsetninger for å treffe den målgruppen du faktisk retter deg mot til og som har de samme verdiene som din organisasjon.

 

Hvordan kan du få dine kollegaer til å bli engasjerte i bedriftens SoMe-kanaler? En løsning er å dele ansvaret med dem. Be kollegaer om å bidra med å skrive fagartikler til bloggen deres og tagge de ansattes innlegg.

 

Oppsummering

Sosiale medier gir deg en fantastisk mulighet til å skape en nær dialog til din målgruppe. For å lykkes med din sosiale medier satsing, lønner det seg å ha en god forståelse av din målgruppe og videre lage en innholdsplan for å kunne publisere regelmessig. Kjenn til behovene din målgruppe har og lag verdifull innhold som engasjerer ditt publikum. 

Vi i STI har mange års erfaring med strategisk bruk av sosiale medier og Inbound Marketing. Ta kontakt for en uforpliktende første prat hvor vi kartlegger ditt behov og mulige tiltak. 

New call-to-action

10 viktige markedstrender for B2B bedrifter i 2021 Digital markedsføring

10 viktige markedstrender for B2B bedrifter i 2021

Leads-generering: Slik blir du en ekspert Digital markedsføring

Leads-generering: Slik blir du en ekspert

Constanze Stabu
Constanze Stabu 27/04/2021
Hva er en buyer Persona? Digital markedsføring

Hva er en buyer Persona?

Constanze Stabu
Constanze Stabu 27/04/2021