Ledelse

Hvordan kan din bedrift være konkurransedyktig i fremtiden?

Skrevet av Ulf Rasmussen 20/09/2016

Dagens bedrifter som ikke evner å fornye seg og tilpasse seg markedet og kundenes endrede behov – vil i beste fall stagnere og i verste fall bli radert ut av nye eller mer konkurransedyktige bedrifter!  Dette gjelder like mye nasjonalt som globalt!

Gjentar historien seg?

All historikk viser tydelig at de virksomhetene som ikke evner å fornye seg raskt nok i sin bransje i første omgang vil bli utfordret og i andre omgang få en svekket posisjon i markedet.

Som et lite eksempel kan det nevnes:

  • Kun 4 av Norges største bedrifter (i omsetning) for 10 år siden (2006) er fremdeles inne blant Norges 10 største bedrifter nå i 2016.
  • Internasjonalt er det enda større endringer. Kun 2 av de bedriftene som var inne på verdens 10 største bedrifter (i omsetning) for 10 år siden (2006) er fremdeles inne blant verdens største bedrifter i 2016.

Salgsvekst i 2016

Hva kjennetegner så de mest hurtigvoksende bedriftene som evner å skape vekst og økt lønnsomhet i sin bransje, globalt og nasjonalt fremfor de sakte voksende selskapene i tilsvarende bransjer?

I følge konsulentselskapet McKinsey og forfatterne bak bestselgeren Sales Growth: Five Proven Strategies from the World’s Sales Leaders (John Wiley & Sons, May 2016) så er det 5 fremtredende trekk som går igjen hos de bedriftene som evner best å fornye sin virksomhet I dagens tøffe marked.

  1. De finner potensielle vekstområder før konkurrentene gjør det
  2. De selger på den måten som kunden ønsker å kjøpe
  3. De investerer tungt i ulike digitale analyse – og salgsverktøy (for økt oversikt og innsikt i deres marked), samtidig som de investerer tid og ressurser i salgsoperasjoner, forhåndssalg og tettere koblinger mellom marked, teknologi og salg
  4. De setter økt fokus på medarbeiderne i bedriften og bruker mer tid og ressurser på trening, coaching og mentoring da de erkjenner at de menneskelige kvalitetene er en helt kritisk faktor for bedriftens videre vekst og utvikling
  5. Bedriftens innovasjon og fornyelse er forankret fra toppledelse og ut i organisasjonen med personlig forpliktelse i alle ledd. Samtidig investerer bedriftene i endringsledelse og implementerer endring fra linjen til toppledelse

Hvordan gjennomføre innovasjon i praksis?

I STI, tidligere Euro Business School, har vi mer enn 25 års dokumentert erfaring på å identifisere, definere og implementere «beste praksis» hos våre kunder. Noen ganger handler det om å identifisere eksisterende beste praksis, mens andre ganger handler det om å identifisere «nye» beste praksis – i egen bedrift eller i markedet en opererer i.

Vi er rimelig sikre på at «gårsdagens kunnskap» og ferdigheter som var bra nok for i din bransje for 5-10 år siden, – sannsynligvis ikke er godt nok til å takle kommende utfordringer og problemstillinger – uavhengig av hvilken bransje du opererer i. I STI så setter vi innovasjon i praksis for deg og din bedrift gjennom ulike typer kartleggingsverktøy, ulike analyser, workshops, kompetansedeling, kompetanseoverføring og et utviklingsløp satt i system.

Ut fra deres ønsker og behov, så fasiliterer vi og bidrar til din bedrifts utvikling og vekst de kommende år!

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor? Ledelse

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Per Christian Lunde
Per Christian Lunde 13/03/2020
En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft Ledelse Salgsutvikling Strategi

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Ronny Kiss
Ronny Kiss 13/01/2020
Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi? Ledelse Innovasjon Strategi

Har du en fremtidsrettet bedriftsstrategi?