Ledelse

God kommunikasjon fører til økt motivasjon

Skrevet av Scandinavian Technology Institute 19/01/2016

Er du god til å kommunisere? Ledere som behersker å gjøre seg forstått og som forstår sine medarbeidere har et stort konkurransefortrinn. Bli bedre på kommunikasjon for å øke motivasjon og samhandling på arbeidsplassen. Bruk våre enkle grep på å bli bedre til å kommunisere.   


Hvordan påvirker kommunikasjon den enkeltes motivasjon?

Vår erfaring i Euro Business School er at mange ledere ønsker å bli bedre på å kommunisere, men at de er usikre på hvordan de skal få det til. Det er avgjørende med gode forberedelser for ledere som ønsker å gjøre seg forstått og få ansatte til å dra i samme retning. Det handler om å skape en felles forståelse blant dine medarbeidere, og kommunisere deres evne til å bidra til topplinjen. 

Målsetting – Hva er formålet med kommunikasjonen?

Det er viktig å kartlegge hva du ønsker å oppnå med kommunikasjonen. Det er lettere å måle verdien av kommunikasjonen når du har satt deg et mål. Ønsker du at dine medarbeidere skal gjennomføre flere salgsmøter eller fokusere på større kontraktsverdier, kan du over tid måle om budskapet ditt har engasjert dine medarbeidere. Dette bør du tenke på når du skal kommunisere med dine medarbeidere:

  • Hva skal du si?
  • Hvem er budskapet rettet mot? Hvem skal du snakke til?
  • Hvordan skal du si det? Hvordan skal du ordlegge deg?


Unngå å bli feiltolket

Ledere er ofte usikre på hvilken type motstand og støtte de vil få når de skal kommunisere et nytt budskap. Forklar medarbeiderne hensikten med budskapet, årsaken til at ting skal gjøres annerledes eller betydningen av kommende endringer. Klargjør ulike fordeler og ulemper de vil ha for dine medarbeidere. Det er bedre å kommunisere realiteten fremfor å pakke den inn. Budskap som blir feiltolket bidrar til at medarbeidere ikke forstår eller motsetter seg budskapet. Dette vil hjelpe deg til å utøve et klart og tydelig lederskap.

Bidrar flere salgsmøter til økt omsetning? Forklar medarbeiderne at økt omsetning gir større spillerom for investeringer i nye løsninger, kompetanseheving, mulighet for sosiale aktiviteter etc. Ønsker du større kontraktsverdier? Forklar hvordan medarbeiderne kan kombinere flere produkter ved innsalget slik at selskapet får mer lojale kunder, kan investere i bedre tjenester og at de enklere vil nå sine salgsmål.


Viktigheten av toveis kommunikasjon

Det er viktig for medarbeidere å føle at de er en del av prosessen for å skape motivasjon. Forbered deg på at medarbeidere kan stille spørsmål. Se for deg ulike scenarioer for å stille mest mulig forberedt. Ledere som oppmuntrer til innspill engasjerer og forplikter sine medarbeidere i større grad. Gjennom toveis kommunikasjon vil du kommunisere ditt budskap og oppmuntre til innspill som kan komme selskapet til gode. I tillegg vil du hindre at ting eskalerer, og at budskapet ditt får en uønsket effekt. Ledere som klarer å kommunisere sitt budskap og oppmuntre til kreative innspill, vil skape en felles forståelse om måloppnåelse.

Kjenner du motivasjonsdriverne til dine medarbeidere?

Last ned gratis e-bok: Hvordan lykkes med å utvikle dine selgere

 
 
FORCE Technology – Fremtidens selger Ledelse salgstrening

FORCE Technology – Fremtidens selger

Håkon Hallem
Håkon Hallem 22/03/2022
Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor? Ledelse

Hvordan lede medarbeidere på hjemmekontor?

Per Christian Lunde
Per Christian Lunde 13/03/2020
En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft Ledelse Salgsutvikling Strategi

En kommersiell «due diligence» kan utløse rå konkurransekraft

Ronny Kiss
Ronny Kiss 13/01/2020