SKRIV INN OG TRYKK ENTER FOR Å SØKE

Ronnie Johnsen 23/08/2016

Førstegangsmøtene foregår på nett

førstegangsmøte-foregår-på-nett

Potensielle kunder orienterer seg på nett når behovet for nye produkter eller tjenester oppstår. Det er gjennom bedriftens hjemmeside kundene blir kjent med dere. I hvilken grad klarer din bedrift å konvertere et besøk til en faktisk salgsmulighet?

Alle er på nett. Det foretas over 50 millioner Google søk hver dag i Norge, og over 2.8 millioner mennesker sjekker sine Facebook profiler daglig. Bedrifter og enkeltpersoner kan alle publisere på nett. Behovet for enkel og lett tilgjengelig informasjon er stadig viktigere. Kampen om oppmerksomheten vokser i takt med mengden innhold på nett.

Bygg tillit på nett

Kundene krever mer relevant og gratis informasjon og kunnskap for at du skal bli vurdert som en potensiell aktør. Bedrifter som gir verdifull kunnskap gjennom blogger, presseomtale og nedlastbare dokumenter bygger troverdighet uten å være i direkte kontakt med kunden. Dette innebærer å levere verdi uten å få betalt. Fordelene er likevel mange ved at bedriftene bygger seg en posisjon der de viser sin kjernekompetanse i ulike arenaer, og dermed når ut til flere enn tidligere. Bedrifter må bygge tillit gjennom sin hjemmeside for å få muligheten til å selge.
Last ned gratis e-bok: Hvordan generere leads fra ditt nettsted?


Undersøkelser fra Forrester Research og Hubspot viser at kundene i stor grad har bestemt seg for å kjøpe før de tar kontakt med potensielle bedrifter. Det gjør at de danner seg en liste med et visst antall potensielle aktører før de tar kontakt for demonstrasjon og tilbud. Kundene tar mer kontroll over salgsprosessen og ønsker å lete frem til relevant informasjon på egenhånd.

Leads fra nettsiden

Kundene bruker internett og nettverk for å orientere seg om tjenester og produkter. Det krever at bedriftene må tenke nytt, og det ligger store muligheter for de som imøtekommer disse endringene. Kjenner du til hvem som besøker dine nettsider? Vet du hvordan de orienterer seg på dine nettsider, og hva de er interessert i? Vet du hva som har trigget at kundene til å ta kontakt med dere? Ser bedriften kundene?

Mange bedrifter bruker store ressurser på å utvikle hjemmesider, trafikkskapere og innhold, men vet lite eller ingenting om hvem de besøkende er og deres interesseområder. Det har aldri vært viktigere å bli kjent med kundenes forbrukermønster på nett. Gjør man ikke det, er det som å gjennomføre et førstegangsmøte uten å sette deg inn i behovet til kundene. Innsikt om hva som trigger kundebesøk, hvilke områder de orienterer seg på og om du har tilført de verdifull informasjon er verdifullt for salgs- og markedsavdelingen. Når du skaper personlig dialog med kunden, er salgsprosessen i gang. Har du kontroll på førstegangsmøtene?

Ronnie Johnsen

Skrevet av: Ronnie Johnsen

Ronnie Johnsen har over 15 års erfaring innenfor salg, ledelse og forretningsutvikling. Han har bygget opp flere salgsorganisasjoner som kan vise til sterk vekst, senest som salgsdirektør i Wittusen & Jensen. Ronnie skaper sterke salgsresultater gjennom utvikling av en offensiv og samarbeidsorientert salgskultur. Han bidrar til fokus på kundebehov og innovativ forretningsutvikling sammen med kunden. Ronnie har jobbet proaktivt med kunder som DNB og SAS for å løse deres utfordringer i et innovativt samarbeid.